Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa: CASTELL D´ENCUS SL – B63266431
Adreça: Ctra. TREMP A SANTA ENGRÀCIA, KM. 5 – (25630) TALARN
Contacte: CASTELLDENCUS@CASTELLDENCUS.COM – 973252974

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a CASTELL D´ENCUS SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
 • Compra/venda de béns i serveis
 • Compra/venda de material
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o uns altres
 • Enviaments d’informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzin tractaments adequats al RGPD i la LOPDGDD
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Programació de visites
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses en el currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Seguretat de l’entitat
  Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
 • Vigilància d’instal·lacions de l’entitat

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

Consentiment inequívoc
Execució d’un contracte
Interès legítim per part del responsable del tractament
Protegir l’interès vital d’un afectat

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents suposats:

Administració tributària
Bancs i entitats financeres
Encarregats de destrucció de documentació
Entitats de Consultoria/Auditoria
Gestoria/Assessoria
Seguretat social
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a CASTELL D´ENCUS SL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.
Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. CASTELL D´ENCUS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per a exercir el seu dret d’Accés faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
Per a exercir el seu dret d’Oposició faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Ctra. TREMP A SANTA ENGRÀCIA, KM. 5 – (25630) TALARN adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la màxima informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.
Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.